symboly a rituály

Jak je to se symboly a rituály?

Mágové všech kultur, náboženství a vyznání odpradávna používají symboly a rituály, které mají vyjádřit jejich přání a pomoci jim ve splnění jejich záměru. Rituály mají představovat síly, které se snaží mágové vyvolat. Symboly kreslené do písku, ryté do kamene nebo čmárané na papír je zase mají spoutat či nasměrovat.

Ale vyvstává otázka – stačí jen symbol a rituál, aby bylo splněno, čeho si člověk žádá? A nebo je tohle vše zbytečné a všechno závisí jen na myšlence?

runy

Moc myšlenky

V první řadě je si nutné uvědomit, že magie opravdu není taneční nebo výtvarný kroužek a znalost symboliky zdaleka nestačí k jejímu úspěšnému zvládnutí.

Můžete si ověsit pokoj pentagramy, ale pokud nevěříte, že vás chrání, můžete si tam rozvěsit kostky lega a vyjde to nastejno. Můžete nosit na krku kámen pro lepší zažívání, na zvládnutí trémy nebo na bolest hlavy, pokud ale nevěříte v jeho účinek, žádný se nedostaví. Můžete mít doma sto padesát obrácených křížů a jednou tolik hlav Bafometa, ale pokud těm symbolům nevěříte, jste stejně daleci od satanismu jako buddhistický mnich.

Kruh je jen kruhem, dokud mu člověk nevtiskne myšlenku nekonečna. Každý symbol je jen změtí čar, dokud do něj nevložíte myšlenku, již má zobrazovat.

Každý symbol má jen takovou moc, jakou mu přisuzujeme.

ženy nejsou muži

Moc symbolů

Existuje však i druhá strana mince. Za staletí užívání symboliky se do kolektivního nevědomí vtiskly významy všech symbolů, co jich tenhle svět poznal. Had není jen hadem, ale skrývá mnohem hlubší mystiku, na jejíž počátek jen těžko dohlédneme. Kalich, kruh, spirála, hexagram… krůček po krůčku do minulosti se dostáváme k prazákladnímu významu, který funguje sám o sobě, ať v něj konkrétní člověk věří nebo nikoli.

Mnoho generací už svou představu do pár črtů vložilo dávno před námi a jejich síla působí napříč věky. Nevinné kresby pak získávají nové obrysy a všechny výše popsané příklady se mohou snadno obrátit úplně naruby.

Každý symbol totiž žije svým vlastním životem, na jehož počátek nedohlédneme.

pentagram

Co si z těchto dvou na první pohled protichůdných tvrzení vzít?

Pokud při použití symbolů nepřidáme i vlastní myšlenku a záměr, jejich síla zůstává pořádně nevyužita.

Jen tak zbůhdarma září do prostoru a možná zapůsobí na vás, možná na někoho jiného a možná vůbec na nikoho.

Jako když nastartujete motor auta, ale už nesešplánete plyn a neurčíte volantem směr, kam jet.

A to platí jak o konstruktivním využití symbolů, které bez myšlenky prostě nezapůsobí tak, jak si přejeme, tak o symbolech destruktivních, které nám mohou v nejhorším případě i ublížit.

Naproti tomu pouhá myšlenka nemusí vždycky stačit. Právě symboly a rituály nám pomohou náš záměr ukotvit a posílit. Výběrem vhodných postupů získá naše magická práce na síle. A použití nevhodných či dokonce přímo protichůdných symbolů může nás záměr zbrzdit či úplně zhatit.

symbolon

Co všechno posiluje magické záměry?

Zesílit účinky vaší magické práce (ať už se jedná o meditaci, šamanské cestování, uctívání bohů nebo o kouzla) může především:

 • vhodná symbolika (runy, obrazce)
 • vhodné předměty (podrobně o předmětech a jejich významu v magii hovořím v online kurzu Můj magický oltář)
 • fáze Měsíce, den v týdnu, roční či denní doba, u žen i fáze menstruačního cyklu
 • blízkost určitého svátku (Samhain, Beltine…)
 • místo (silové místo, les, louka, potok…)
 • barvy, vůně
 • rostliny (vnitřní i vnější užití)

jednoduché magické symboly

Symboly a rituály

Každý symbol, který se rozhodneme využít, bychom nejprve měli co nejlépe poznat. Vědět, co můžeme čekat, pokud jej nakreslíme na zeď nebo si ho pověsíme na krk a být připraveni na všechny alternativy. Jakmile poznáme hloubku a pravdu symbolu, pak jej teprve můžeme použít ke svému účelu, který by měl být co nejbližší jeho účelu původnímu .

Šipka ukazuje směr, kruh uzavírá, kříž zakazuje a brání… vše má své místo, své rezonance a své energie a nelze je jen tak změnit vůlí jediného člověka.

Pokud se tedy rozhodnete využívat sílu symbolů, které mohou umocnit vaši vůli do nevídaných rozměrů, využívejte ji s rozumem a správně. A pokud symboliku užívat nechcete, rozmyslete se dobře, který přívěšek z pouti si pověsíte na krk.

obsidián

Lúmenn

Jsem blogerka, čarodějka a taky nenapravitelný snílek. Již od roku 2009 pro vás píšu tento web. Snažím se rozdávat světlo a lásku a jsem tady vždy, když potřebujete pomoci. Navštivte také můj e-shop Angelum Lucis a udělejte si radost ručně vyráběnými magnetky, malovanými mandalami nebo dalším esoterickým zbožím. S dotazy se na mě obracejte v poradně.

More Posts

8 komentářů u „Jak je to se symboly a rituály?

 1. Jen bych k tomu dodal, že mágové (v tom pojetí) ani tak moc nepotřebují používat symbolů a rituálů…toho využívají spíše čarodějové a čarodějnice. Mágové spíše zastávají "úřad" vysoké magie a dokáží pouhou svou vůlí hýbat nebesi. Raději se tedy soustředí jak působit především skrze svou vůli a to takzvaně "real-time" (tedy okamžitě). Samozřejmě tím ale nevylučuju možnost používání rituálů…přeci jen magie je jen jedna.

 2. "Stejně tak můžeme do krví potřísněné sošky Setha vkládat láskyplné energie, ale nikdy nás nebude opravdu chránit."

 3. Ahoj, nedala by jsi sem něco o symbolice zvířat?? :)

 4. Symboly jsou v mnohých oborech jiné a také v mnohých zemích odlišné pro tu stejnou věc. V technických oborech a jiných oborech zkrátka jsou zaváděny v komunitách a některé jsou ujednocovány v určitých normách s platností zase pro více zemí.

  Ještě nedávno, před léty byly symboly v různých oborech méně unifikovány a s postupem času jsou více ujednocovány a standardizovány. Jde totiž o komunikační oborový a oblastní dorozumívací jazyk.
  Čím více národy spolupracují, tím mají více potřebu sjednocovat záznamy v symbolech, diagramech, schematických znázorněních a obrazcích obsahujících zjednodušenou , ba jakoby komprimovanou informaci. Jinou kapitolou je těsnopis a esperanto. Tam jde již o snahu v určitém smyslu zjednodušit a ujednotit slovní vyjádření.
  V každé době a oblasti se určitým způsobem vykládaly symboly a některé jsou dlouhodobě a mezinárodně shodné.
  Vždy jde o to, jak kteří lidé ty symboly chápou, a tak je potřeba s lidmi komunikovat. Jejich jazykem a zároveň lze na oplátku předložit ten jazyk , který je zažitý v té které kultuře, oblasti , oboru. Pořád je mezi lidmi potřeba v komunikaci chtít rozumět, je potřeba chtít oboustranně. Hledat možnosti dohody a kde je náročné jinak ponechat si každý ty svoje, ale umět naslouchat oboustranně, všestranně ostatním a s ostatními dalším.

  Zmatení jazyků, ve smyslu rozbrojů a zbytečné rozdělování lidí od sebe nastává mnohdy nechtěním pochopit, že zkrátka jiní lidé mají jiné zvyklosti chápání určitých symbolů.
  Některé již mezinárodně uznávané těžko změnit a je i zbytečné měnit, pokud fungují a zobrazením připomínají to, co připomínat mají. Lze jejich význam v určitém případě zobecnit, nikoliv zobecněním nahradit. Například zobecnění ve smyslu, že tento symbol je dobrý, ten zas dobrý není. Některé jsou dobré jak v čem, jak kdy. Pokud se všichni dohodnou na tom, že některý bude jen něco takového, nebo tam takového dalšího, tak proč ne.

  Je potřeba si uvědomit případy, a to jsem se kdysi dověděl na přednášce zahraničního lékaře, že některé kmeny mají opačně ano a ne. A úplně jinou symboliku gestikulace. Takže, když člověk jde mezi jiné kmeny, tak se musí zkrátka naučit celosvětově nejlepší reakci. Ať kdokoliv jakkoliv jinak reaguje, než jsme zvyklí na našem kontinentu, pak může fungovat univerzální odpověď: Taky tě mám rád/ráda.

  Protože až teprve vysvětlení struktury aplikace a celého významu přinese dostatek světla v konkrétní situaci v dorozumívání mezi jednotlivci a ještě s větší pozorností mezi kulturami a národy a to někdy s ohledem na vývoj na mnohatisícileté časové ose v historii chápání toho kterého národa a při okolnostech té doby.

  Pokud bude kolektivní dohoda a kolektivní sugesce, že nakreslená kulička je sluníčko, pak to tak v síle mysli , a ještě intenzivněji v kolektivu, bude fungovat, jako podnět a umocnění myšlenky na sluníčko. Ale pravda, proč to zavádět, když větší smysl má zobrazení sluníčka jako kuličky s paprsky kolem, protože jsou pro nás ty paprsky daleko významnější než u jiných kosmických těles, která rovněž svítí.
  Nést životodárné světlo je dobré, nést falešné a matoucí světlo je nedobré a odvádějící od cesty. Pojmy je potřeba rozlišovat s ohledem na význam, situaci, povahu objektu a okolností.
  Klást si otázky, jak které symboly vznikly, kdy vznikly, kde vznikly a zda o sobě věděli lidé na vzdálených místech a v jiné době, když podobným symbolům kladli význam.

  Kolik měli znalostí a kolik potřebovali rozlišit a strukturovat , větvit dalších významů a specifických znázornění pro potřebné použití.

  Kam to chtěli vyrýt, nakreslit, nastříkat, vypálit, vymodelovat. Na nástroje? Na ozdoby? Do kamene? Do dřeva?Na papír, pergamen, jakékoliv destičky? Do jiného materiálu?
  Vejde se to tam? Bude to přiléhavé ? Bude to pasovat?

  Všechny a ještě další otázky si lidé kladou při tvorbě , úpravě a unifikaci a zjednodušení , nebo doplnění symbolů v různých oblastech, oborech a užití.

 5. Šrí jantra je klíčem k pochopení principů stvoření a ničení a všeho mezi tím. Je těžké jen zkusit a vysvětlit Šrí Jantru, protože člověk ji musí skutečně zažít, aby plně pochopil její sílu.
  Šrí Jantra diagram Šrí Čakry představuje Bohyni v Její formě Šrí Lality a vyjadřuje devět šakti pithas, které přísluší k devíti čakrám v nitru lidských bytostí. Skládá se z devíti vzájemně se prostupujících trojúhelníků, které obklopují ústřední bod (bindu), který je Jejím příbytkem a zároveň je to první šakti pitha -vrcholné body Božské Síly. Čtyři nahoru směřující trojúhelníky představují Šrí Šivu, zatímco pět dolů směřujících trojúhelníků představuje Šakti, což je symbolem Jejich spojení jako Šrí Šiva-šakti. Devět trojúhelníků vytváří 43 menších trojúhelníků, které obklopují ústřední prvotní trojúhelník (druhá pitha). Každý trojúhelník představuje jednu Šakti sílu – kvalitu. Tyto tvoří třetí, čtvrtou, pátou a šestou pithu, které jsou obklopeny lotosem s osmi okvětními plátky (sedmá pitha) a čtvercem země (devátá pitha).

  https://mythologian.net/sri-yantra-sri-chakra-symbol-shree-yantra-meaning/
  https://yes2spirituality.wordpress.com/2013/11/22/the-sri-chakra-sri-yantra-mandala/

 6. Zařiďte mi to!
  Křesťanství a další náboženství nerespektovaly zákony fyziky, ezo vystrčilo fakáč i na všechny ostatní zákonitosti. „Je naprosto nezbytné, aby nebe bylo blankytné, zařiďte mi to!“ Nelicencované ezokněžky mají pro tohle tupý sobectví pochopení a za lowe rády zařídí cokoli.
  Nejsem piča, ale Bohyně
  Ezokonzument neplatí proto, aby musel životní problémy složitě řešit, ale nechá je mistra Reiki za pár táců „rozpustit v sedmidenním procesu.“Chce ale i něco navíc. Kancelářský krysy žebrají o špetku dobrodružství tak nevybíravě, že ho do nich ezopodnikatelé ládují všemi otvory, avšak ne zas tak moc, aby ho krysy nebyly schopný strávit. A tak vidíme, jak z Facebooku mizí Lenky a Martinové a nahrazují je Yamuny a Shivové. Kvůli těm pomalejším z příbuzenstva a přátel si holka ještě nabarví hlavu na červeno či zrzavo, aby už každý pochopil, že i v téhle natvrdlé kuňce se skrývá ohnivý element, který svou nekonečnou planoucí energií sežehne všechno zlé včetně temných myšlenek.

Komentáře nejsou povoleny.