Změna myšlení pomocí hermetických principů – část II.

Jak jsem slíbila v úvodním článku (tady, doporučuju přečíst) budeme se teď nějakou dobu zabývat změnami ve svém životě – samozřejmě změnami k lepšímu, posrat si život (s prominutím) zvládne člověk bez problému sám;)
Návodů na změnu života je habaděj, je důležité mezi nimi vybrat ty opravdu funkční a prospěšné. Hlavně si nemalujte nějakou změnu života „ve třech krocích za méně než deset dní“. Takhle to holt nefunguje ani v magii, každá změna je běh na dlouhou trať a změna myšlení není výjimkou;)
Ale jak jsem napsala – najděte si knihy a publikace, které vám vyhovují. Já jich už pár našla a právě z jedné z nich vám začnu dnes psát takový výcuc, pokud vám ale sednou publikace jiné, zlobit se nebudu, pro každého je koneckonců vhodné něco jiného;)
Kniha, ze které dnes čerpám, se jmenuje Božská magie od psychotroničky Doreen Virtue, ovšem tahle chytrá paní není tak docela její autorkou – původně jde o mnohem starší knihu s informacemi ještě staršími, než si dovedeme představit.
Na začátku tohoto učení byl Hermes Trismegistos, o němž zajisté slyšeli i ti z vás, kteří magii a okultismu zcela neholdují (a pokud neslyšeli, v tomhle článku se něco málo dovíte;) ), jehož teze se předávali ústně a tajně po staletí, až se je v roce 1908 rozhodli sepsat tzv. Tři zasvěcenci v knize Kybalion. A z této knihy Doreen vychází, přičemž ji obohacuje o své myšlenky a návody, takže vzniká komplexní a čtivé dílo, které můžu jenom doporučit.
No, úvod máme za sebou a pustíme se do toho konečně přímo po hlavě. V Kybalionu najdeme sedm základních posvátných principů, které nám pomohou změnit naši mysl natolik, abychom sice zůstali pevně zakotveni v realitě, ale nebyli jí ovlivňováni jako ostatní běžní lidé. Je to jako když si vytvoříme své soukromé oko v hurikánu, kde kolem běsní živly, ale my pevně stojíme na zemi a vítr nám nemůže ublížit.
Tyto principy zní:
První posvátný princip mentalismu: Všechno je mysl; Vesmír je mentální.
Druhý posvátný princip souvztažnosti: Jak nahoře, tak dole; jak dole, tak i nahoře.
Třetí posvátný princip vibrací: Nic nespočívá v klidu; všechno se hýbe, všechno se vlní.
Čtvrtý posvátný princip polarity: Vše je duální, vše má póly; všechno má svou dvojici protikladů; podobné a nepodobné je totéž; protiklady jsou ve své podstatě totožné, ale liší se jen stupněm; krajnosti se setkávají; všechny pravdy jsou jen polopravdami; všechny paradoxy je možno uvést v soulad.
Pátý posvátný princip rytmu: Vše plyne, ven a dovnitř; všechno má svůj příliv a odliv; všechno se zvedá a zase padá; ve všem se projevuje kyvadlový pohyb; míra, v jaké se kyvadlo vychýlí doprava, odpovídá míře, v jaké se vychýlí doleva; rytmus se vyrovnává.
Šestý posvátný princip příčiny a následku: Každá příčina má svůj následek, každý následek má svou příčinu; všechno se děje podle Zákona; náhoda je pouze označení pro nerozpoznaný Zákon; existuje mnoho rovin kauzality, ale nic se nevymyká Zákonu.
Sedmý posvátný princip rodu: Rod je ve všem, všechno má svůj Mužský a svůj Ženský princip; rod se projevuje na všech rovinách.
Principů pravdy je sedm; ten, kdo je zná a chápe vlastní Magický klíč, pod jehož dotekem se všechny Chrámové Dveře otevírají.
Tak zaprvé to zní strašně vznešeně a zadruhé strašně složitě, nemám pravdu? A právě proto jsem se rozhodla bod po bodu každý z těhle principů pěkně rozebrat a mrknout se mu na zoubek, ať i ten nejlaičtější laik pochopí, co tím chtěl Mistr říci:) Dneska se mrkneme na první princip a v dalších článcích probereme principy následující.
Všechno je mysl; Vesmír je mentální.
Co to má znamenat? Že jsme všichni vymyšlení, že celý svět je jen iluze? Do jisté míry je to vážně tak.
Přijmeme-li fakt (který pomalu ale jistě přijímá už i moderní věda), že vše ve Vesmíru – hmota, energie, světlo – je ve svém prazákladu složeno ze stejných elementárních částic, celá premisa že vše je mentální dostane úplně nový rozměr.
Celá hmota je totiž složena z atomů a ty z elektronů a protonů, ovšem elektron, jakožto elementární částice, nic neváží, sám o sobě ani neexistuje a chceme-li jej pozorovat, musíme ho dát do vztahu s jinou částicí. Podobně jsou na tom fotony, protony, pozitrony a všechny základní částice celého našeho vesmíru. Rozdíl mezi hmotou a energií je tedy jen v rychlosti pohybu a vibrací té které částice a dojdeme-li k úplně nejmenším částečkám zjistíme, že ve své podstatě nic neexistuje! A přece – dýcháme, mluvíme, dotýkáme se věcí. Jakto?
Podstatou všeho, držíc pohromadě je Duch a Duch není nic jiného než Mysl. Zní to trochu jako ze špatné náboženské příručky, ale uvědommě si, že atom tvoří z 10% hmota a z 90% nic – prázdný prostor. Hmota tvoří asi 10% Vesmíru a co je tam více? Ano, prázdný prostor! Jen jedno jediné procento všeho, co nazýváme reálným – tedy hmoty a do jisté míry i energie – se skládá z něčeho uchopitelného, ten zbytek je prázdný prostor, který ať nazveme éterem, akášou, superstrunami nebo Duchem bude stále týmž – nekonečnou Myslí.
Ale ať se do těch pouček nezamotáme příliš :) Jde prostě jen o to uvědomit si, že všechen ten „prázdný prostor“, Mysl, je v naprosté převaze, je jím propojena každá částečka ve Vesmíru, napojíme-li se na Mysl atomu našeho těla, jsme zároveň ve spojení s každým atomem kdekoli ve Vesmíru, Mysl zasahuje do všeho bez bariér a překážek, tvoříce 99% všeho, co je kolem nás (v podstatě 100%, rozebreme-li atom úplně, dojdeme opět k „ničemu“, k „prázdnu“, k Mysli). Sáhneme-li do Mysli na jednom místě, můžeme zasahovat do jakéhokoli místa ve Vesmíru. Síla Mysli je nekonečná, Mysl je všude, Vesmír je mentální.
Nevím jak ještě srozumitelněji celou tuto poučku popsat, jak co nejsnadněji ji předat dál, protože i v knize z níž čerpám je rozvlekle popsána ve třech kapitolách a těžko se hledají slova pro obsáhnutí něčeho tak jasného a přece tak složitého:)
Ale na podobná témata už jsem několik článků napsala, takže doporučuji přelouskat ještě je a bude to hned jasnější. Mohu vám ale zaručit, že následující principy už se budou vysvětlovat podstatně snadněji;)
Ve třetí části se mrkneme na druhý a třetí princip – na souvztažnost a vibrace. Třetí část naleznete TADY.

< div style="text-align:left">

Lúmenn

Jsem devětadvacetiletá blogerka, čarodějka a taky nenapravitelný snílek. Již od roku 2009 pro vás píšu tento web. Snažím se rozdávat světlo a lásku a jsem tady vždy, když potřebujete pomoci. Navštivte také můj e-shop Angelum Lucis a udělejte si radost ručně vyráběnými magnetky, malovanými mandalami nebo dalším esoterickým zbožím. S dotazy se na mě obracejte v poradně.

More Posts