Základní čakry – s čím souvisí

K Vánocům jsem dostala knížku o léčení čaker a po jejím pročtení jsem se rozhodla aktualizovat informace, které tu o čakrách mám. Kromě toho, že si ještě jednou probereme jednu čakru po druhé, přidáme i dvě další, které se řadí k základním a taky si povíme něco o čakrách obecně.

Jednotlivé čakry a co ovlivňují/co je ovlivňuje
Seznam sedmi základních čaker i s jejich umístěním najdete v tomto článku. Bez těchto informací následující seznam nedoporučuji číst.
Všechny čakry by se měly otáčet směrem doprava – stejně jako hodinové ručičky. Tento způsob otáčení je konstruktivní a tedy jediný správný. Pokud je nějaká čakra malá, není to dobré, protože jí prochází málo energie. Velké čakry jsou ale naprosto v pořádku, dokonce čím větší jsou, tím lépe. Co je ale špatně je zvětšení jedné nebo několika čaker na úkor ostatních, které jsou proti nim neúměrně malé. Takto vzniká disharmonie a energie neplyne správně.
V nadpisu je také záměrně napsáno co čakry ovlivňují a co je ovlivňuje, protože obojí jde ruku v ruce. Nefunguje-li správně čakra, nefunguje ani vlastnost jí přiřazená. A naopak – nedostatek nebo nadbytek určité činnosti ovlivňuje čakru, která pak zase zpětně ovlivňuje tu danou činnost a tak pořád dokola. Čistit čakry je tedy dobrá věc, ale nezměníme-li způsob života, je to jen nekonečná dřina bez trvalých výsledků. Nyní se ale už pojďme podívat na čakry jednu po druhé:
První čakra – se otáčí/vibruje nejpomaleji a proto má červenou barvu. Pomalé vibrace ji přibližují k materiálnímu světu a říkáme jí čakra kořene. Správný odstín je sytě červená barva, jakou má okysličená krev, tekutina života. Tmavé, hnědavé odstíny rudé ukazují na zanesenou čakru, světlá červená zase znamená její oslabení.
Ke kořenové čakře se váže vše spojené s hmotným zabezpečením: finance (účty, dluhy, závislost na hazardu, nedostatek peněz, hromadění peněz), kariéra (obavy ze ztráty místa, kariérismus a workoholismus, příjemná nebo nepříjemná práce, touha po povýšení), bydlení (stěhování, pocit bezpečí, příjemný nebo nepříjemný pocit z domova a jeho umístění a uspořádání), fyzické bezpečí (strach nebo naopak pocit bezpečí), uspokojování fyzických potřeb (jídlo, pití, oblečení – nadbytek nebo nedostatek), majetek (nábytek, hračky, šperky, auta… – hromadění nebo nelpění). Obavy z nenaplnění fyzických potřeb a strach z nedostatku čakru zmenšují. Lpění na hmotném bohatství ji zvětšuje.
Druhá čakra – otáčí se/vibruje o něco rychleji a září tak jasně oranžovou. Od materiálna je více odtažitá, než čakra kořene, ale stále zodpovídá za hrubohmotný svět – konkrétně za naše tělo. Někdy se nazývá také čakrou sakrální. Správná barva je jasně oranžová, bez příměsí žluté, hnědé nebo okrové. Nahnědlá barva je příznakem nesprávného proudění energie, světle oranžová znamená oslabení.
Sakrální čakra je ovlivňována naším tělem a jeho pochody: touha po uspokojování fyzických potřeb (sex, jídlo, spánek, vzrušení… – přílišná nebo nedostatečná), závislosti (na alkoholu, nikotinu, drogách, jídle…), naše tělo (spokojenost se vzhledem a váhou, dostatek jídla a spánku, životní styl, pohyb, zdraví). Odmítání tělesných tužeb (od jídla až po sexualitu) má za následek zmenšení či zakrnění čakry, přílišná nespoutanost a zaměření se jen na fyzické tužby ji zvětšuje.
Třetí čakra – je poslední z tzv. dolních čaker, zaměřených na hmotu. Její sředně rychlé vibrace/otáčení jí přisuzují žlutou barvu. Říká se jí čakra solar plexu a její hlavní doménou je naše vůle. Její barva by měla být jasná a zářivá jako pampelišky nebo listy slunečnice. Bledě žlutá nebo špinavě žlutá naznačuje submisivního člověka se slabou vůlí, příliš dominantní člověk bude mít čakru zbarvenou do jedovaté, ostré žluti.
Čakra solar plexu je ovlivňována zejména volními procesy a touhami: síla a moc (strach z moci nebo touha po ní, strach z autorit či touha být autoritou, silné zážitky s ovládáním druhých nebo ovládání druhými, strach ze selhání), ovládání (strach ze ztráty kontroly nebo naopak touha mít vše pod kontrolou, vše jistit, touha vnucovat druhým své postoje, strach z toho, být manipulován). Strach z dominantního chování s sebou nese bledou nebo zakalenou malou čakru, zvětšenou třetí čakru pak mají lidé toužící po moci, manipulátoři a dominantní jedinci.
Čtvrtá čakra – první z horních čaker, které se obracejí k duchovnu. Vibruje/otáčí se relativně rychle a je zbarvená zeleně. Tato srdeční čakra zodpovídá za naše city a za mezilidské vztahy. Správný odstín je podobný smaragdové zeleni, tmavozelená nebo brčálově zelená barva naznačuje znečištěnost a poruchu schopnosti dávat či přijímat lásku.
Srdeční čakra souvisí zejména s láskou a schopností ji dávat svému okolí a od svého okolí přijímat, tudíž ji ovlivňuje následující: mezilidské vztahy (vztahy s rodinou, přáteli, kolegy, známými, učiteli, zaměstnavateli a zaměstnanci, ale i s lidmi, které neznáme osobně nebo náhodnými kolemjdoucími, spolicestujícími apod.), láska (k Bohu, k partnerovi, k rodičům, láska mateřská, přátelská, láska ke zvířatům, přírodě i lidem obecně), připoutanost k lidem (závislost na rodičích či partnerovi nebo naopak odmítání závazků k ostatním), milosrdnost a nemilosrdnost (k sobě samému, k lidem, k věcem, zvířatům, státům i organizacím). Málokterá srdeční čakra funguje správně, protože strach z lásky je jeden z nejčastějších lidských strachů. Strach se otevřít a s někým splynout, strach milovat nebo být milován má za následek zmenšení srdeční čakry. Touha vlastnit city ostatních a závislost na citech dalších lidí ji zase neúměrně zvětšuje.
Pátá čakra – vibruje/otáčí se také relativně rychle a tak září světle modrou barvou. Správným odstínem je tedy barva blankytného nebe, všechny jiné odstíny modré či dokonce šedavá znamenají problém. Říká se jí krční čakra a zodpovídá za komunikaci ve všech jejích podobách.
Krční čakra souvisí s: pravdomluvnost (vůči sobě i svému okolí), komunikace (nejen mluvená, ale i písemná, patří sem i umělecká tvorba, zpěv, channeling a schopnost učit druhé), schopnost říci si o to, co chci, po čem toužím (sám sobě, Bohu i lidem). Strach z komunikace vede ke zmenšení čakry a to i v případě, že se bojíme mluvit sami se sebou. Přílišné mluvení a vyložené nutkání komunikovat vedou k nepříjemnému zvětšení.
Ušní čakry – někde se číslují jako šestá a sedmá, jinde jako osmá a devátá, někde se o nich nepíše vůbec. V mém minulém přehledu byste je hledali marně. Nacházejí se nad ušima natočené ven z hlavy jako „radary“. Jejich barva je červenofialová, jsou-li zkalené, vypadají jako uschlé, hnědavé kaštany. Tyhle čakry podobně jako čakra krční zodpovídají za komunikaci. Ale zatímco pátá čakra ovlivňuje co říkáme a co
jsme schopni říkat, ušní čakry ovlivňují to, co slyšíme a co jsme ochotni slyšet.
Ušní čakry nám umožňují slyšet mnohé, otázka je zda my sami budeme chtít. Ovlivňuje je zejména: komunikace s Bohem (ne/ochota slyšet božské vedení a hlasy z bytostí z vyšších sfér), slyšené a slýchané (negativní i pozitivní slova od okolí, fráze a myšlenky založené na lásce i na strachu, hudba, zprávy z médií, názory lidí…), vnitřní hlas a ne/ochota mu naslouchat. Lidé, kteří jsou ochotni naslouchat sobě samým i svému okolí mají čakry v pořádku, ti z ušima „na šťopkách“, drzí a zvědaví mají ušní čakry sice zvětšené, ale nesprávně fungující, zatímco ti, co jsou hluší ke všemu, je mají malé a zakrnělé.
Třetí oko – obvykle se čísluje jako šestka, někde také jako osmička. Vysoké vibrace propůjčují této čakře sytě fialovou barvu, která se nemůže změnit, leda zakalit, ztmavnout. Takoví lidé mají své třetí oko neprůhledné a jejich intuice je zakrnělá. Třetí oko je centrum jasnozřivých a dalších duchovních schopností, sídlí v něm intuice a do jisté míry i fantazie.
Třetí oko souvisí s duchovními schopnostmi: budoucnost (touha nebo nechu´t vidět, co náš čeká), minulost (vzpomínky na minulé životy, špatné zkušenosti s duchovními schopnostmi z minulých životů nebo z dětství), víra v duchovno (touha nebo nechuť vidět jemnohmotný a astrální svět). Lidé, co nepoužívají své přirozené duchovní schopnosti mívají třetí oko zakalené nebo úplně zakrnělé. Naopak ti, co jej používají ho mají velké a jasné. Nadměrná velikost třetího oka není na škodu, naopak, ale pokud je neúměrně velké oproti ostatním čakrám, člověk se ve svých vizích ztrácí a žije jen ve světě snů, ne na zemi. Tato čakra a čakra korunní jsou také jediné dvě, které nemohou fungovat nesprávně, mohou být pouze částečně nebo zcela nefunkční.
Korunní čakra – někde číslovaná jako sedmá, jinde jako devátá. Vibruje/otáčí se nejrychleji a proto je její barva jasně fialová, čím více je otevřená a vibrující, tím barva světlá až k jasně bílé. Takovým lidem září kolem hlavy bílá „svatozář“ viditelná často i fyzickým zrakem. Korunní čakra nemůže fungovat špatně, může ale vibrovat příliš pomalu nebo se přestat otáčet, pak její barva může ztmavnout na temně fialovou. V korunní čakře sídlí nejvyšší duchovní dovednosti, spojuje člověka s jeho Vyšším já a s Bohem, s Univerzální Jednotou.
Bez uvolněné korunní čakry nelze prožít zcela harmonický a plnohodnotný život, zavírat se Vesmíru/Bohu znamená zavírat se sám sobě a lásce, která sídlí v každém z nás. Korunní čakru ovlivňuje následující: vztah k Bohu (láska, neutralita nebo dokonce nenávist), náboženství a duchovnost (špatný vztah k tradičnímu náboženství a špatné zkušenosti mohou do jisté míry uzavřít korunní čakru), božské vedení (strach nebo ochota nechat se vést „shora“), víra (v sebe, v Boha, v lásku, ve své schopnosti…). Lidé s velkým egem a neschopností lásky k Vesmíru/Bohu (či jak to sami nazýváte;)) mívají korunní čakru malou. Naopak velkou a zářící korunní čakru mají lidé spolupracující se světelnými bytostmi, věnující se práci z energií, pocházející z Vesmíru a lidé rozvíjející svou intuici a božské vedení. Ještě jednou opakuji, tato čakra nemůže fungovat špatně, jen více nebo méně.
Více informací získáte v těchto článcích:

Lúmenn

Jsem devětadvacetiletá blogerka, čarodějka a taky nenapravitelný snílek. Již od roku 2009 pro vás píšu tento web. Snažím se rozdávat světlo a lásku a jsem tady vždy, když potřebujete pomoci. Navštivte také můj e-shop Angelum Lucis a udělejte si radost ručně vyráběnými magnetky, malovanými mandalami nebo dalším esoterickým zbožím. S dotazy se na mě obracejte v poradně.

More Posts

6 thoughts on “Základní čakry – s čím souvisí

  1. [1]: no já osobně třeba čakry beru jako něco jako semafor, který ukazuje jak na tom naše tělo a duše je, jakýsi ukazatel zdraví a duševní rovnováhy, takže pro mě není důležité jak moc jsou reálné, ale spíš, že se s nimi dá pracovat, jestli chápeš jak to myslím:)

  2. [2]: Chápem ;-) Samozrejme, na praktické účely sa to využívať dá, hoci som stále názoru, že ak si vybuduješ v to vieru (ak predpokladáš toho existenciu) tak to naozaj funguje :P

  3. ahojky.. potřebuju poradit, jak mam vědět jakou ma moje čakra barvu?

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *