Výzvy a příležitosti podle ročních období

Každé roční období má svůj význam – zimní období je pro přírodu stejně důležité, jako krásné bující jaro, plodné léto i deštivý podzim. Zima je zase obdobím odpočinku, regenerace sil. Nebýt tohoto odpočinku, nemohlo by pak přijít jaro plné nových listů a květů, protože by na něj rostliny neměly dostatek sil. I my se můžeme v těcho pradávných přírodních cyklech inspirovat a v každém ročním období se pokusit zaměřit na ty aspekty, které v něm nejsilněji rezonují a které nám mohou v tento čas nejvíce prospět a obohatit nás. Postupně se seznámíme se všemi ročními obdobími a jejich výzvami a to co nejpraktičtěji, jak to bude možné. Na začátek si ale pojďme projít trochu teorie – v čem vlastně cykličnost ročních dob a dalších přírodních jevů může být pro nás inspirativní?

Příroda je cyklická, stejně jako život sám – rostliny a zvířata (i lidé:)) se rodí, rostou, rozmnožují se, pak stárnou a umírají, aby jejich těla nasytila nové rostliny a nová zvířata a tak pořád dokola. Celý rok v našem mírném pásu je se svým cyklem střídání ročních období analogií života – s jarem přichází zrození, s létem růst a rozmnožení, s podzimem stárnutí a se zimou uvadaní a hynutí. Ale toto není jediný cyklus, který můžeme pozorovat a najít na něm analogii. Naše nejbližší oběžnice, Měsíc, také funguje cyklicky a můžeme tak pozorovat zrod v podobě dorůstající fáze, vrchol růstu reprezentuje úplněk, stárnutí ubývající měsíc a nakonec smrt/znovuzrození v den novu. A konečně i ženské tělo je cyklické a i fáze menstruačního cyklu mají v sobě toto odvěké střídání zrodu a růstu ve fázi předovulační, vrchol plodnosti a růstu při ovulaci, postupné stárnutí a očišťování v premenstruační fázi a nakonec smrt (v tomto případě neoplodněného vajíčka), aby mohl zase cyklus života začít nanovo

Užitečné odkazy:
O menstruačním cyklu a jeho fázích se dozvíte více v článku o knize Cyklická žena.
O měsíčních fázích píšu více v článku Magická moc Luny.


Všechny tyto cykly nám ukazují, že s fází smrti je vždy úzce spojena fáze nového života a jedno bez druhého nemůže existovat. Proto žádné roční období, žádná fáze menstruačního cyklu, žádná část života, není špatná ani zlá. I zima se svým všudypřítomným chladem je nutná k tomu, aby proběhla regenerace a to, co je již staré a nefunkční, uvolnilo místo novému. Pojďme si to zpřehlednit v malé tabulce:

Tabulka přírodních cyklů:
roční období fáze měsíce fáze mestr. cyklu období života atributy
jaro dorůstání předovulační (dynamická) dětství růst, nové začátky, start nových projektů, objevování, přitahování věcí do života
léto úplněk ovulační (expresivní) dospívání plodnost, komunikace, sexuální energie, partnerství, vrchol tvůrčí energie
podzim ubývání premenstruační (kreativní) dospělost uvadání, zklidnění, sklizeň dříve zasetého, detoxikace, odstraňování věcí ze života
zima nov menstruace (reflektivní) stáří, smrt regenerace, odpočinek, stažení se do sebe, přerušení nepotřebných vazeb, úklid, dát prostor novému
Jak je vidět, v přírodě všechno souvisí se vším. Aby něco mohlo plodit, musí to nejprve vyrůst, ale aby to mohlo vyrůst, potřebuje to nabrat síly a regenerovat a aby to mohlo nabrat síly, musí se to zbavit starých a nepotřebných struktur, očistit se. Ať to vezmeme s kteréhokoli konce a napojíme se na koloběh života v kterékoli fázi, vždy to bude cesta kruhu, kdy jedna fáze plynule navazuje na tu předcházející a pomalu se přelévá do následující. Všechno plyne, všechno se neustále mění a přesto je koloběh stále stejný.
Můžeme se tedy vydat na pouť jednotlivými cykly a od každého ročního období se poučit a popasovat se s výzvami, jež přináší. Jako první se podíváme na zimu, protože tento článek vzniká v lednu. O výzvách a příležitostech zimního období si něco povíme v článku, který vyjde brzy.

Lúmenn

Jsem devětadvacetiletá blogerka, čarodějka a taky nenapravitelný snílek. Již od roku 2009 pro vás píšu tento web. Snažím se rozdávat světlo a lásku a jsem tady vždy, když potřebujete pomoci. Navštivte také můj e-shop Angelum Lucis a udělejte si radost ručně vyráběnými magnetky, malovanými mandalami nebo dalším esoterickým zbožím. S dotazy se na mě obracejte v poradně.

More Posts

3 thoughts on “Výzvy a příležitosti podle ročních období

  1. Dobré a zlé má taky někdy cykly, které však nemusí být.Jedno pravidlo se však překonat nedá po překonání cyklů. Pravidlo, že vše zlé jednou skončí a zůstane jen to užitečné.

  2. [1]: přesně tak, ani v přírodě není žádný rok stejný, jako ten předchozí i každý lidský život je úplně jiný – prochází vždy určitými fázemi, ale zažívá u toho úplně nové věci:)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *