Psychické příčiny nemocí – III.část – Jak z toho ven?

První část série o psychických příčinách nemocí najdete zde, druhou pak tady, doporučuju přečíst před tím, než se pustíte do tohoto článku, jinak patrně ztratíte souvislosti;)
V minulých částech jsme si řekli, že naši psychiku nejvíce ovládá náš pocit strachu a sebenenávisti. Vracíme se do dětství, kde nám byly napáchány nevědomé křivdy, na něž si jako dospělí ani nepamatujeme a nebo týráme své tělo i mysl, protože se nedokážeme (nechceme) pochválit a pochvaly zvenčí nám nestačí.
A tak si pořád připadáme nedokonalí, neúplní a špatní. Klíčem ke štěstí a tím i ke zdravém tělu je sebeláska. Zdá se to šílené, zdá se to nepochopitelné, ale je tomu tak. Víme už tedy, že za našimi problémy stojí:
Stres
Strach
Nenávist
Všechny tyto pocity způsobují, že se necítíme dobře po psychické a tím pádem ani po fyzické stránce. Cestou ven je:
Snížení nároků
Dělání toho, co chci já a ne toho, co chtějí druzí
Stanovení priorit
Odpuštění a zbavení se závislosti na minulosti
Láska k sobě samému
Některým z těchto kroků už se věnuju v samostatných článcích, odkazy najdete na konci celého tohoto povídání. Nechci to ale zakončit otevřeně, žádné – jste ve stresu, bojíte se a nenávidíte se, tak už to víte a teď se s tím porvěte:) Našla jsem vám seznam většiny běžných nemocí a psychických stavů, jež je způsobují, jsou řazeny podle abecedy a sami se můžete podívat, nakolik je vaše psychická diagnóza fyziologického problému pravdivá:)
Seznam nemocí, chybných mentálních návyků, jež je způsobují a nových mentálních návyků, vedoucích k uzravení

Návod k používání tohoto seznamu:
1) Tento seznam je rámcový, co pasuje na většinu lidí ještě nemusí být váš problém. Máte-li nějakou vleklou nemoc a v seznamu není nebo máte pocit, že příznaky na vás nesedí, zeptejte se svého těla v meditaci sami, zkuste automatickou kresbu, tarot, vizualizaci, cokoli co vám rozkryje skutečnou příčinu nemoci.
2) Tento seznam není žádná náboženská doktrína, podle níž máte zakázáno jít k lékaři;) Jedná-li se o krátkodobé nemoci (chřipka, angína…) vyléčte se klasicky v posteli a změnu mentálního návyku použijte na to, abyste už chřipku, angínu apod. příště nechytili. U dlouhodobých nemocí (ekzém, astma, cukrovka…) a opakovaně se vracejících obtíží (křeče, bolesti páteře, menstruační bolesti…) pokračujte v léčbě na jakou jste zvyklí, ale postupně se zbavujte starého mentálního návyku až do chvíle, kdy zjistíte, že vaše problémy odezněly. U tzv. nevyléčitelných nemocí (AIDS, rakovina…) je postup obdobný.
3) Při čtení seznamu k sobě buďte upřímní – četli-li jste pozorně předcházející části a přesto obracíte oči v sloup při představě, že byste se mohli vyléčit jen změnou myšlenek, nebudu vás přesvědčovat. Všichni víme, že nemoci způsobují genetické dispozice, viry, bakterie a další mikroskopické potvůrky, ale nikdo už nepřemýšlí nad tím, proč někoho chřipka skolí a někdo přežije podzim bez jediné známky nachlazení, proč někomu se bez zjevné příčiny zblázní ve čtyřiceti buňky a začnou rakovinně bujet a jiný, co celý život jí karcinogeny, umře v osmdesáti stářím. Známe příčinu nemoci, ale neznáme mechanismus, jakým nemoc postihne právě toho a ne toho, právě vás a ne souseda. Tajemství je v psychice a mysli, je to mysl, co vědomě a podvědomě ovlivňuje celé naše tělo, imunitní systém i veškeré pochody v buňkách a mysl můžeme kdykoli ovládnout. Stačí jen chtít.
Akné
Možná příčina: Odmítání sebe sama, štítivost vůči sobě.
Nový mentální návyk: Mám se rád a beru se takový jaký jsem právě teď.
Alergie
Možná příčina: Na koho jste alergičtí? Odmítání vlastní síly.
Nový mentální návyk: Svět je bezpečný a přátelský. Jsem v bezpečí. Jsem usmířený se životem.
Alkoholismus
Možná příčina: Pocit marnosti, viny a neschopnosti. Zavrhování sebe sama.
Nový mentální návyk: Žiji v přítomnosti. Každý okamžik je nový. Vážím si sám sebe. Mám se rád a jsem se sebou spokojený.
Alzheimerova nemoc
Možná příčina: Touha opustit tuto planetu. Nezpůsobilost brát život takový, jaký je.
Nový mentální návyk: Všechno probíhá ve správném okamžiku v čase i prostoru. Bůh vždy jedná správně.
Angína
Možná příčina: Strach. Potlačované emoce. Potlačovaná kreativita.
Nový mentální návyk: Mé dobro proudí bez překážek. Svým prostřednictvím vyjadřuji myšlenky pocházející od Boha. Jsem se sebou usmířený.
Bolesti (akutní)
Možná příčina: Touha po lásce a bezpečí
Nový mentální návyk: Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Mám rád lidi a lidi mají rádi mě.
Bolesti (chronické)
Možná příčina: Vina, vina si vždy hledá trest.
Nový mentální návyk: S láskou se zbavuji minulosti. Jsem volný a „oni“ též. V mém srdci je teď všechno v pořádku.
Bradavice
Možná příčina: Vyjádření nenávisti. Přesvědčení jsem ošklivá.
Nový mentální návyk: Plně vyjadřuji lásku a krásu života.
Cukrovka
Možná příčina: Touha po tom, co by bývalo bylo, kdyby. Potřeba ovládat druhé. Nesmírný smutek. Zatvrzelost.
Nový mentální návyk: Tento okamžik je plný radosti. Ráda si osladím svůj báječný život.
Dech
Možná příčina: Představuje schopnost přijímat život.
Nový mentální návyk: Miluji svůj život.
Děloha
Možná příčina: Představuje sídlo kreativity.
Nový mentální návyk: Jsem ve svém těle doma.
Dna
Možná příčina: Potřeba dominovat, být nadřazený. Netrpělivost, hněv.
Nový mentální návyk: Jsem v bezpečí. Jsem usmířený se sebou i s ostatními.
Dýchací potíže
Možná příčina: Strach či odmítání naplno přijímat život. Pocit, že nemáte právo zabírat prostor či dokonce vůbec existovat.
Nový mentální návyk: Mým přirozeným právem je žít naplno a svobodně. Jsem hoden lásky. Jsem rozhodnut žít naplno.
Ekzém
Možná příčina: Vnitřní protiklady – mentální vyrážka.
Nový mentální návyk: Ve mně i kolem mě je harmonie, klid, láska a radost.

Hemoroidy
Možná příčina: Strach z termínů. Zloba z minulosti. Strach zbavit se minulosti. Pocit břemene.
Nový mentální návyk: Zbavuji se všeho, co není láska. Ke všemu, co chci udělat, mám dost ča
su i prostoru.
Hluchota
Možná příčina: Odmítání, tvrdohlavost, izolace. Co nechcete slyšet?
Nový mentální návyk: Naslouchám Bohu a raduji se ze všeho, co mohu slyšet. Jsem součástí vesmíru.
Horečky
Možná příčina: Zloba, rozhořčení.
Nový mentální návyk: Jsem klidným a vyrovnaným ztělesněním harmonie a lásky.
Cholesterol
Možná příčina: Ucpává průchody radosti. Strach přijímat radost.
Nový mentální návyk: Jsem ochoten mít rád život. Volně mnou proudí radost. Přijímat je bezpečné.
Chronické nemoci
Možná příčina: Odmítání změn. Strach z budoucnosti. Pocit nejistoty.
Nový mentální návyk: Jsem ochotna růst a měnit se. Vytvářím si bezpečnou budoucnost.
Chřipka
Možná příčina: Reakce na všeobecnou negativitu a všeobecná přesvědčení. Strach. Víra v pravdivost statistik.
Nový mentální návyk: Jsem mimo dosah společenských předsudků. Nepodléhám žádným vlivům.
Infarkt
Možná příčina: Vypuzení veškeré radosti z těla kvůli penězům, postavení, funkci, lásce atd.
Nový mentální návyk: Navracím svému srdci radost. Všemu vyjadřuji lásku.
Infekce
Možná příčina: Podrážděnost, hněv, rozladěnost.
Nový mentální návyk: Jsem rozhodnuta žít v klidu a harmonii. Tím, že pečuji o sebe, pečuji o své bližní. Jsem k sobě laskavá a pozorná.
Játra
Možná příčina: Sídlo hněvu a primitivních emocí. Pocit, že jste špatní. Neustálé stížnosti.
Nový mentální návyk: Hledám lásku a nacházím ji všude a ve všem.
Klouby
Možná příčina: Představují změny.
Nový mentální návyk: Snadno a přirozeně se měním. Můj život opatruje Bůh, a proto se vždy ubírám tím nejlepším směrem.
Koktání
Možná příčina: Nejistota, nedostatek sebevyjádření. Není dovoleno plakat.
Nový mentální návyk: Mohu se svobodně vyjadřovat. Je to bezpečné. Se všemi komunikuji jen s láskou.
Kóma
Možná příčina: Strach. Útěk před někým nebo něčím.
Nový mentální návyk: Obklopujeme tě bezpečím a láskou. Vytváříme prostor, aby ses vyléčil. Jsi láska.
Kožní potíže
Možná příčina: Úzkost, strach. Staré, zasuté harampádí minulosti. Pocit ohrožení.
Nový mentální návyk: Láskyplně se chráním harmonickými a klidnými myšlenkami. Minulost je odpuštěna a zapomenuta. Jsem svobodná.
Krevní tlak – vysoký
Možná příčina: Dlouhodobě nevyřešený citový problém
Nový mentální návyk: S radostí se zbavuji minulosti. Jsem usmířený sám se sebou.
Krevní tlak – nízký
Možná příčina: Málo lásky v dětství. Poraženectví – pocit, že nic nemá cenu.
Nový mentální návyk: Jsem ochotný žít ve věčně harmonické přítomnosti. Můj život je radost.

Křeče
Možná příčina: Napětí, strach, lpění na něčem nebo na někom.
Nový mentální návyk: Jsem uvolněná. Věřím v běh života. Jsem v bezpečí.
Křečové žíly
Možná příčina: Setrvání v nepříjemné situaci či postavení. Pocit přepracovanosti a přetíženosti.
Nový mentální návyk: Spočívám v pravdě. Raduji se z pohybu. Pohybuji se přirozeně a spontánně. Mám život rád a raduji se z každého okamžiku.
Kýla
Možná příčina: Roztržky. Napětí, tíha povinnosti a zodpovědnosti. Nesprávně směrované tvůrčí vyjádření.
Nový mentální návyk: Má mysl je laskavá a harmonická. Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Mohu být sám sebou.
Ledviny
Možná příčina: Kritika, zklamání, neúspěch. Hanba. Reakce na úrovni malého dítěte.
Nový mentální návyk: V mém životě vždy probíhá všechno správně. Z každé mé zkušenosti pochází jen dobro. Je bezpečné vyrůst.
Leukémie
Možná příčina: Brutální ubíjení inspirace. Pocit, že nic nemá cenu.
Nový mentální návyk: Přenáším se přes minulá omezení do svobodné přítomnosti. Je bezpečné být sám sebou.
Menstruační potíže
Možná příčina: Odmítání vlastního ženství. Provinilost, strach. Přesvědčení, že genitálie jsou hříšné nebo nečisté.
Nový mentální návyk: Plně přijímám své ženství a své tělesné pochody pokládám za normální a přirozené. Mám se ráda a jsem se sebou spokojená.
Močový měchýř
Možná příčina: Úzkost. Lpění na starých myšlenkách a názorech. Strach zbavit se minulosti. Vztek, většinou na partnera.
Nový mentální návyk: Snadno a spontánně se zbavuji starého a vítám nové. Jsem v bezpečí.
Mozková mrtvice
Možná příčina: Kapitulace. Odpor. Raději zemřít než se změnit. Zavržení života.
Nový mentální návyk: Život je změna a já se snadno přizpůsobuji všemu novému. Přijímám život – minulý, přítomný i budoucí.
Mozkový nádor
Možná příčina: Nesprávné, naprogramované úsudky. Tvrdohlavost. Odmítání změnit staré mentální návyky.
Nový mentální návyk: Snadno měním své myšlení. Celý život je změna a má mysl se neustále proměňuje.
Nádory
Možná příčina: Lpění na starých křivdách. Rostoucí odpor.
Nový mentální návyk: Snadno odpouštím. Mám se rád a odměňuji se pochvalnými myšlenkami.
Narkomanie
Možná příčina: Útěk od sebe sama. Strach. Neznalost, jak mít rád sám sebe.
Nový mentální návyk: Objevuji, jak jsem dokonalý. Jsem ochoten mít rád sám sebe. Jsem ochoten mít ze sebe radost.
Nechutenství nebo chorobná žravost
Možná příčina: Odpírání si života. Extrémní strach. Sebenenávist a odmítavost.
Nový mentální návyk: Je bezpečné být sama sebou. Jsem dokonalá taková, jaká jsem. Jsem ochotna žít. Raduji se a beru se taková, jaká jsem.
Nervozita
Možná příčina: Strach, úzkost, shon.
Nový mentální návyk: Jsem na nekonečné cestě věčností a na všechno je dost času.
Nespavost
Možná příčina: Strach, nedůvěra v běh života. Vina.
Nový mentální návyk: S láskou opouštím dnešní den a upadám do klidného spánku, neboť vím, že zítřek se sám o sebe postará.
„Nevyléčitelné nemoci“
Možná příčina: V tomto stavu nemoc nemůže být vyléčena vnějším zásahem. Skutečné vyléčení vyžaduje proniknout hluboko do pacientova nitra.
Nový mentální návyk: Každý d
en se dějí zázraky. Pronikám hluboko do svého nitra, abych se zbavila návyku, který tuto nemoc způsobil. Přijímám Boží lék. Je tomu tak!
Nosní mandle
Možná příčina: Rodinné neshody, hádky. Dítě se cítí nevítané.
Nový mentální návyk: Toto dítě obklopuje láska. Toto dítě chceme a přijímáme.
Obezita
Možná příčina: Strach, potřeba ochrany. Útěk před city. Nejistota, zavrhování sebe sama. Hledání seberealizace a naplnění.
Nový mentální návyk: Jsem usmířená s vlastními pocity. Jsem v bezpečí. Vytvářím si bezpečné prostředí. Mám se ráda a jsem se sebou spokojená.
Obličej
Možná příčina: Představuje to, co ukazujeme světu.
Nový mentální návyk: Je bezpečné být sám sebou. Vyjadřuji, kdo jsem.
Obrna
Možná příčina: Ochromující žárlivost. Touha někoho zastavit.
Nový mentální návyk: Všeho je dost pro všechny. Láskyplnými myšlenkami si vytvářím radost a svobodu.
Oční potíže
Možná příčina: Nespokojenost s tím, co vidím ve svém životě.
Nový mentální návyk: Právě v tomto okamžiku si vytvářím život, na který se rád dívám.
Oči – dalekozrakost
Možná příčina: Strach z přítomnosti.
Nový mentální návyk: Vidím, že právě v tomto okamžiku a právě tady jsem v bezpečí.
Oči – krátkozrakost
Možná příčina: Stach z budoucnosti.
Nový mentální návyk: Nechávám se vést bohem a jsem vždy v bezpečí.
Oči – Šedý zákal
Možná příčina: Temná budoucnost. Neschopnost hledět s radostí do budoucna.
Nový mentální návyk: Život je věčný a plný radosti.
Opar
Možná příčina: Všeobecné přesvědčení o sexuální vině a potřebě trestu. Veřejná hanba.
Nový mentální návyk: Mé chápání Boha je mi oprou. Jsem normální a přirozený. Raduji se ze své sexuality a ze svého těla. Jsem dokonalý.
Opar pásový
Možná příčina: Stach a napětí. Přecitlivělost. Čekání, kdy to všechno praskne.
Nový mentální návyk: Jsem uvolněný a usmířený, protože věřím v běh života. V mém světě je všechno v pořádku.
Otoky
Možná příčina: Čeho nebo koho se chcete zbavit?
Nový mentální návyk: Ráda se zbavuji všeho minulého. Je to bezpečné. Jsem svobodná.
Páchnoucí dech
Možná příčina: Zloba a pomstychtivé myšlenky. Pomluvy.
Nový mentální návyk: Hovořím vlídně a laskavě. Vydechuji jen dobro.
Páchnoucí pot
Možná příčina: Strach z ostatních. Štítivost vůči sobě samému.
Nový mentální návyk: Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Jsem v bezpečí.
Pálení žáhy
Možná příčina: Strach, strach, strach. Svíravý strach.
Nový mentální návyk: Dýchám zhluboka a svobodně. Jsem v bezpečí. Věřím v poklidný běh života.
Paradentóza
Možná příčina: Zloba na vlastní nerozhodnost. Od slov daleko k činům.
Nový mentální návyk: Jsem se sebou spokojený. Vždy se rozhoduji správně.
Parkinsonova nemoc
Možná příčina: Strach. Intenzivní potřeba všechny a všechno ovládat.
Nový mentální návyk: Uvolňuji se, neboť vím, že jsem v bezpečí. Život je tu pro mne. Věřím v běh života.
Páteř
Možná příčina: Představuje životní oporu.
Nový mentální návyk: Vím, že život je mi vždy oporou.
Páteř – bederní
Možná příčina: Vina. Ustrnutí v problémech minulosti. Touha mít od všeho pokoj.
Nový mentální návyk: Zbavuji se minulosti. Jsem svobodná, abych mohla s láskou v srdci postupovat vpřed.
Páteř – hrudní
Možná příčina: Nedostatek citové opory. Pocit, že mne nikdo nemá rád. Potlačování projevů lásky.
Nový mentální návyk: Mám se ráda a jsem se sebou spokojená. Život mne má rád a je mi oporou.
Páteř – křížová, kostrč
Možná příčina: Strach z peněz. Nedostatek finanční podpory.
Nový mentální návyk: Věřím v běh života. O vše, co potřebuji, je vždy postaráno. Jsem v bezpečí.
Páteř – krční
Možná příčina: Odmítání vidět druhou stránku problému. Tvrdošíjnost a nepružnost.
Nový mentální návyk: Pružně a snadno vidím všechny stránky problému. Věci jde dělat nekonečně mnoha způsoby. Jsem v bezpečí.
Plicní potíže
Možná příčina: Smutek, strach přijímat život. Pocit, že nejsem schopen žít naplno.
Nový mentální návyk: Jsem schopen naplno přijímat život a přijímám ho v dokonalé rovnováze.
Ploténky
Možná příčina: Nerozhodnost. Pocit, že nemám v životě žádnou oporu.
Nový mentální návyk: Život podporuje všechny mé myšlenky, a proto se mám ráda, jsem se sebou spokojená a v mém světě je všechno v pořádku.
Plynatost
Možná příčina: Svíravé pocity. Strach. Nestrávené myšlenky.
Nový mentální návyk: Jsem uvolněný. Dovoluji životu, aby mnou volně proudil.
Pohlavní nemoci
Možná příčina: Sexuální vina. Potřeba trestu. Přesvědčení, že genitálie jsou hříšné a nečisté. Zneužívání druhých.
Nový mentální návyk: Láskyplně a radostně přijímám svou sexualitu a její vyjádření. Přijímám jen myšlenky, které mne podporují a dělají mi dobře.
Potrat
Možná příčina: Strach. Strach z budoucnosti. Pocit nesprávné volby času.
Nový mentální návyk: Bůh v mém životě určí pravou chvíli. Mám se ráda a jsem se sebou spokojená. Všechno je v pořádku.
Premenstruační syndrom
Možná příčina: Podléhání zavádějícím názorům a vnějším vlivům. Zavrhování ženství.
Nový mentální návyk: Jsem zcela zodpovědná za svou mysl a za svůj život. Jsem silná a energická. Každičká část mého těla dokonale pracuje. Mám se ráda.
Prostata
Možná příčina: Představuje mužský princip. Sexuální tlak a vina. Přesvědčení, že člověk musí zestárnout. Kapitulace.
Nový mentální návyk: Přijímám své mužství a raduji se z něj. Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Přijímám vlastní sílu. Jsem navěky mladý duchem.
Prsa – uzliny, cysty, nádory
Možná příčina: Přílišná péče. Přehnaná starostlivost. Panovačnost. Bránění druhým v růstu.
Nový mentální návyk: Mohu být sama sebou a nechávám ostatním volnost, aby byli tím, kým jsou. Pro všechny z nás je bezpečné dospět a vyrůst.
Průjem
Možná příčina: Strach. Odmítání. Útěk před někým nebo něčím.
Nový mentální návyk: Zcela normálně přijímám, asimiluji a vylučuji. Jsem usmířený se životem.
Rakovina
Možná příčina: Velká křivda. Dlouhodobý odpor a zášť. Skryté tajemství či zármutek, který člověka vnitřně stravuje. Tajemná nenávist. Pocit, že nic nemá smysl.
Nový mentální návyk: Zbavuji se celé své minulosti a s láskou jí odpouštím. Jsem ochotna naplnit svůj život radostí. Mám se ráda a jsem se sebou spokojená.
Ramena
Možná příčina: Jsou od toho, aby nesla radost, nikoli břemena.
Nový mentální návyk: Mohu se svobodně radovat.
Revmatismus
Možná příčina: Pocit diskriminace. Nedostatek lásky. Chronická zatrpklost. Odpor a zášť.
Nový mentální návyk: Své zážitky si vytvářím sám. Mé životní zkušenosti jsou čím dál tím příjemnější, protože mám rád sebe i ostatní a jsem se sebou i s nimi spokojený.
Rozedma plic
Možná příčina: Strach přijímat život. Pocit, že nejsem hoden života.
Nový mentální návyk: Mým přirozeným právem je žít spontánně a naplno. Mám se rád. Mám rád život.
Roztroušená skleróza
Možná příčina: Zatvrzelost, nepřístupnost, neoblomnost, nepružnost. Strach.
Nový mentální návyk: Vybírám si láskyplné a radostné myšlenky, a vytvářím si tak láskyplný a radostný svět. Jsem v bezpečí. Jsem svobodná.
Rýma
Možná příčina: Příliš mnoho událostní najednou. Zmatek.
Nový mentální návyk: Dovoluji své mysli, aby se uvolnila a usmířila. Všude ve mně i kolem mne panuje čistota a harmonie.
Rýma – senná
Možná příčina: Nahromaděné emoce. Stach z přesného časového harmonogramu. Přesvědčení, že jsem pronásledován. Vina.
Nový mentální návyk: Jsem zajedno s veškerým životem. Žiji rád. Jsem vždy v bezpečí.
Senilita
Možná příčina: Návrat do bezpečí dětství. Vyžadování péče a pozornosti. Způsob ovládání bližních. Únik.
Nový mentální návyk: Boží ochrana, bezpečí, klid, vesmírná inteligence působí na každ

Lúmenn

Jsem osmadvacetiletá blogerka, čarodějka a taky nenapravitelný snílek. Již od roku 2009 pro vás píšu tento web. Snažím se rozdávat světlo a lásku a jsem tady vždy, když potřebujete pomoci. Navštivte také můj e-shop Angelum Lucis a udělejte si radost ručně vyráběnými magnetky, malovanými mandalami nebo dalším esoterickým zbožím. S dotazy se na mě obracejte v poradně.

More Posts

17 thoughts on “Psychické příčiny nemocí – III.část – Jak z toho ven?

  1. Zajímavé :) Mám stejný problém jako Foxiss… nevím jak se zbavit lenivosti :D

  2. No na mě sedí tak ta angína, křeče a krátkozrakost. Ikdyž já bych neřekla, že mám nějaký strach z budoucnosti. No nevadí :D Ale vždycky u nás začne chřipková epidemie a já nic :D A potom padnu s angínou :D A někdy nepadnu s ničím a to už se skoro modlím abych byla konečně nemocná xD

  3. když je jasné,že mně lidi ve škole nemají rádi,stačí,že se mám ráda já sama?

  4. [2]:Problémem chronických chorob se úspěšně zabívá Gersonova terapie. Její zakladatel na ní také přišel díky tomu že trpěl migrénou, tak silnou že nemohl v jejím trvání prakticky nic dělat.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *