Pohanské rituály – Midsummer

Pátým rituálem z pohanského Kola roku je ten, který slavíme na letní slunovrat 21.června a jmenuje se Midsummer, někdy také nazývaný Litha. Tento rituál se odehrává po Beltainu, na kterém bohyně zplodila dítě s bohem a nyní je tedy těhotná a plná mateřské síly. Proto je to rituál jak plodnosti tak úrody a zároveň oslavujeme naprostý vrchol léta, kdy zmírá Král zimy v boji s Králem léta – ten se narodil na Yule a nyní je tedy na vrcholu svých sil.
Dodnes lidé stavějí májky na oslavu a zároveň v tuto noc tančí u ohňů, aby posvětili léto.

Kdy: Letní slunovrat
Další názvy: Litha, Feill-Sheathain
Symboly: oheň, jmelí, sluneční kotouč, ptačí pera, listy
Byliny: dub, jmelí, bez, kadidlo, citron, šafrán, vavřín, heřmánek, fenykl, stračka, levandule, kapraď samec, starček, mateřídouška, dobromysl, jabloň, jahodník, kopr, měsíček, řebříček, třezalka, vřes
Kameny: sluneční kámen, karneol, jantar
Barvy: zelená
Co se slaví: Midsummer je oslava léta, zeleně, rostoucí úrody, života a slunce. Uctívají se sluneční bohové a bohyně (Keltové jako jedna z mála kultur měli sluneční bohyně, u většiny národů bylo slunce vždy mužského rodu. Dokonce i některá pojmenování pro slunce v jazyce Keltů byla ženského rodu.). Bohyně a Bůh zplodili na Beltaine dítě, které teď uvnitř bohyně dorůstá a její požehnání je o to silnější. Mimoto také probíhá souboj mezi Dubovým králem a králem Cesmínou, tentokrát král Cesmína vítězí a přebírá vládu. V tento den se rok překlenul do své druhé poloviny a dny se zase začínají zkracovat.
Jak se slaví: Tanec, zpěv, jídlo a ohně snad už nebudu zmiňovat. Lidé prosí Boha a Bohyni o požehnání polím a uctívána je i Aine, bohyně stád. Také se rituály a tancem uctívá slunce.
Dodnes přetrvalo: stavění májky, svatojánské ohně

Rituály:
(zde uvedené rituály slouží pouze jako inspirace a není nutné je dodržovat slovo od slova, můžete si je libovolně upravit podle svého)
Rituál Midsummer I.
Proveďte věci, které jste zvyklí provádět před rituálem a vytvořte magický kruh. Uprostřed bude oltář s rituálními předměty – rudá a zelená svíce, můžete přidat i nůž jako symbol Boha a kotlík jako symbol Bohyně. Ozdobte oltář rostlinami a květinami. Obraťte se k ohni či zapáleným svícím a proneste:
„Slavím vrchol léta tímto obřadem, na počest sálajícího Boha slunce. Celá příroda vibruje hojnými energiemi Bohyně i Boha. Země se koupe v životním světle Slunce. Od té doby, co o svátku Yule světlo začalo růst, při Ostaře dosáhlo světlo vítězství, pokračovalo Slunce v růstu, až dnes dosáhlo svého nejžhavějšího bodu, letního slunovratu. Od této chvíle však světlo začíná uvadat a svět se opět obrací do temnoty. Avšak dnes je Slunce vysoké, den je dlouhý a jasný, země je prohřátá a teplá. Jak bůh Slunce žhne nahoře, hoří plamen mého obřadního ohně dole.“
Zapalte zelenou svíci:
„Ó, zelená Matko přírody, paní luk, jezer a vodních proudů,
Paní hvězdného nebe a tajemné Luny, přadleno osudu,
Ctím Tvé plodné lůno Paní, žádám si Tvé požehnání.“

Zapalte červenou svíci:
„Ó, mocný rudý bože Slunce, pane ohně a života,
Otče všech věcí, z luhů a hájů, z Tvého sémě, Tvé děti objeví se.
Mocný Pane sálajícího Slunce, žádám si Tvé požehnání.“

Vezměte připravený pytlíček s bylinkami a vizualizací si představte své potíže, jak přecházejí do bylin, držíc ho nahoře, říkejte například:
„Svou silou bože Slunce nech v žáru ohně spálit vše znepokojující, bolavé, nemocné a zkažené. Očisti mě skrz své teplo a světlo
Zapalte pytlíček od svíce a nechte dohořet v žáruvzdorné misce k tomu přichystané. Pokud slavíte venku, vhoďte jej do ohně. Dívejte se, jak hoří a představujte si, jak to negativní hoří a obrací se v prach.
„Silami velké bohyně a velkého Boha,
silami Ducha jejich jednoty,
silami země, vzduchu, ohně a vody,
a silami Slunce, Měsíce a hvězd…
Já vypuzuji tyto nechtěné věci z mého života.“
Když váček dohoří a představy odplynou, postříkejte se vodou z kotlíku nebo misky, můžete na to použít malou větvičku vřesu:
Velká Matko bohyně, jsem očištěn vodou.“
Přeskočte oheň, nebo projděte mezi dvěma svíčkami:
Otče Bože, jsem očištěna ohněm, odleskem paprsků letního slunovratu.“

Rituál Midsummer II.
(tento rituál je určen pro více lidí)
Vytvořte májku – stačí použít klacek či větévky opletené květinami a pentlemi. Tuto májku zapíchněte do země a kolem ní rozestavte svíce nebo zapalte oheň. Svíce by měly být červené barvy, zasvěcené Bohu a zelené barvy, zasvěcené Bohyni.
Vyvolte někoho, kdo bude hrát na nástroje, stačí bohatě jen bubínek, ale je možné donést více nástrojů. Ostatní se chytnou za ruce a společně tančí kolem ohně a zpívají – není podstatné co, stačí jen nějaké bezeslovná melodie.
Po tanci následuje rituální přípitek. Nalejte do nádoby medovinu, pivo či ovocnou šťávu a podávejte je od úst k ústům. Každý pronese přípitek na oslavu nejdelšího dne v roce a popřeje ostatním i sobě mnoho úspěchů, štěstí a hojnosti.
Po přípitku je načase uctít boha a bohyni. Můžete tak učinit jakýmikoli slovy, nejlépe, když je pronáší jeden člověk a ostatní opakují, čelem k ohni a májce. Například:
„Bohyně, matko, zářící zelení zdravého léta. Požehnej nás, ať v nás stále tepe život, tak jako v tobě. Bože, otče, zářící ohněm a slunce. Požehnej nás svojí silou, tak jako jsi zúrodnil lůno svojí matky, ať jsou všechny naše skutky stejně úrodné.“
Obřadně spalte májku a vnímejte, jak do vás přechází její síla, jak vše špatné hoří a vše dobré se přelévá do vašich žil.

Lúmenn

Jsem devětadvacetiletá blogerka, čarodějka a taky nenapravitelný snílek. Již od roku 2009 pro vás píšu tento web. Snažím se rozdávat světlo a lásku a jsem tady vždy, když potřebujete pomoci. Navštivte také můj e-shop Angelum Lucis a udělejte si radost ručně vyráběnými magnetky, malovanými mandalami nebo dalším esoterickým zbožím. S dotazy se na mě obracejte v poradně.

More Posts

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *