O mozkových vlnách

Chtěla jsem napsat článek o mozkových vlnách, ale pak jsem zjistila, že to někdo už udělal za mě a velice mě tento článek zaujal, je velmi dobře napsaný a obohacený o obrázky, grafy i hudbu. Proto vám jej předkládám k obohacení vědomostí. Originál článku najdete na stránkách ac24.cz. Lidský mozek je nepřetržitě pracující, složité ústrojí, které vysílá elektrické signály, komunikuje, vytváří nová nervová spojení a podobně. Tato elektrická aktivita, produkovaná mozkem a známá jako mozkové vlny, odráží stav našeho vědomí. Realita není založena na vnějších vlivech, ale je vnitřním procesem založeným na našich myšlenkách, vnímání a emocích. Jestliže více porozumíme…Continue reading O mozkových vlnách

Odpoutávání energetických vazeb III. – Velké odpoutání

Je to již nějaký čas, co jsem napsala dva články zabývající se energetickými vazbami mezi lidmi – pokud chcete správně porozumět i tomuto článku, rozhodně si je přečtěte.Jedná se o „Co jsou energetické vazby?“ a „Odpoutání určitého člověka“. Nyní si povíme, jak naráz odpoutat všechny vazby, které na sobě máme. Není třeba se bát, že když odpoutáme energetické vazby, odstřihneme se tím od všech lidí, které máme rádi. Energie je již pouhá myšlenka a stačí jediné pomyšlení na člověka a energetická vazba se obnovuje. Nestanete se tak osamělou tečkou ve Vesmíru, ale velice rychle se vám vazby začnou vracet. Kde…Continue reading Odpoutávání energetických vazeb III. – Velké odpoutání

Odpoutávání energetických vazeb II. – Odpoutání od určitého člověka

V minulém článku jsme mluvili o tom, co to vlastně ty energetické vazby jsou. Prosím, pozorně si ho přečtěte dříve, než se budete věnovat článku tomuto, protože jinak se nepochopíme. Nyní chci popsat, jak se přebytečných energetických vazeb zbavíme. Proč bychom to měli udělat? Jak říká staré přísloví – stokrát nic umořilo osla. Takže ačkoli z našeho těla proudí jen malá část energie směrem k lidem v našem životě, dohromady to může tvoři 10%, ale klidně i více, z naší celkové energetické hladiny. Vůbec nejhorší myšlenky přináší vztahy nenaplněné, zklamané. POkud se s vámi někdo rozejde, věnujete mu lítostivé myšlenky,…Continue reading Odpoutávání energetických vazeb II. – Odpoutání od určitého člověka

Odpoutávání energetických vazeb I. – Co jsou to energetické vazby?

Tuto techniku jsem původně chtěla dát do rubriky psychické obrany, ale souvisí s více věcmi, než jen s psychickou obranou, ale proto ji řadím do této rubriky, protože nejvíce souvisí s vysáváním energie od jiných lidí. Ani ne tak s cílenými psychickými útoky, jako spíš s podvědomým odebíráním energie. Pokud jsme v kontaktu s lidmi, neustále mezi námi probíhá transfer energie. Každá vyslaná myšlenka, každé vyřčené slovo, je energie, kterou vysíláme směrem k nějakému člověku a nebo ji z něj vytahujeme. Nadávky a nenávistné myšlenky lidem energii odebírají, láska a milé myšlenky jim ji dodávají. Tak to funguje – vyzkoušet…Continue reading Odpoutávání energetických vazeb I. – Co jsou to energetické vazby?

Pár slov o vibracích

Podle fyziky se vše skládá z atomů a ty se skládají z ještě menších a menších částeček, až nakonec dojdeme k základní substanci, kterou jsou superstruny. Všechno ve Vesmíru (hmota i energie) je tedy ve svém základu složeno ze stejného druhu částic a rozdíl je jen v jejich uskupení a rychlosti a způsobu jejich pohybu – zjednodušeně řečeno všechno má stejnou podstatu, jen to vibruje na různých úrovních. A tady už opustíme fyziku a podíváme se do duchovních nauk, podle nichž se člověk skládá z materiálního (na velmi nízké a hutné úrovni vibrujícího) těla a z duše, která rezonuje podstatně…Continue reading Pár slov o vibracích