Ankh

Ankh je symbol ze starověkého Egypta v podobě písmene T se smyčkou nahoře. Říká se mu také „nilský kříž“ nebo kříž života či smrti. Původ tohoto symbolu je nejasný, pravděpodobně se jedná o jedno z mnoha znázornění křížů, která se vyskytují napříč všemi kulturami a náboženstvími. Podle některých vysvětlení symbolizuje člověka stojícího vzpřímeně s rozpřaženýma rukama, podle jiných klíč. Další výklady mluví o spojení symbolu boha Osirise (T kříž) a bohyně Isis (ovál), což byla jedna z nejvýše postavených božstev v Egyptě. V hieroglyfech se symbol ankh překládá jako život, ale toto slovo není úplně přesné, protože ankh je zároveň […]

Pentagram

Pentagram je pěticípá hvězda, nakreslená pěti čarami. Název vznikl z řeckého slova pentagrammon, označujícím právě oněch pět čar. Číslice pět je v magii hodně využívána a u pentagramu může symbolizovat hned několik věcí. Nejčastějším a pravděpodobně původním výkladem pentagramu je postava člověka s rozpřaženými údy – dva cípy pak symbolizují nohy, dva ruce a poslední hlavu. Dalším výkladem pentagramu je pak zobrazení čtyř základních živlů – vody, země, ohně a vzduchu doplněných o pátý živel – éter, neboli akášu, zjednodušeně řečeno je to duše nebo společné nevědomí všehomíra, z něhož prý vše pochází a do nějž se vše po smrti […]

Jednoduché magické symboly

Při provádění nejrůznějších „magických kejklí“ se vám kromě nejrůznějších nástrojů (viz zde) bude hodit i symbolika. Symboly se používají od pradávna – všichni víme, co znamená šipka, smajlík nebo přistprostlý kosočtverec s čárkou uprostřed. Ale zatímco některé symboly se za staletí používání mění a jejich význam upadá v zapomnění, existují i symboly, u nichž ani není jisté zda tu náhodou nebyly dříve než jejich význam. Všechny symboly co jich na světě je se ale velmi dobře dají využít v magii – dnes se podíváme na ty nejjednoduší, které bez problému načrtnete tužkou a přesto je v nich skryté hluboké poselství. […]