bohyně

Bohyně: Vesna, Živa, Morana

Když se blíží jaro a země se probouzí, většinou se radujeme. Konečně je tepleji, příroda se začíná zelenat, ledy pukají. Ale neměli bychom zapomínat na cykličnost přírody a na to, že chlad zimy i žár léta jsou pro růst rostlin a prosperitu zvířat stejně důležité. Právě tuto cykličnost nám připomínají tzv. Trojné bohyně, které se vyskytovaly v mnoha pohanských pantheonech. Trojice žen představuje Pannu, Matku a Stařenu – tedy růst, zrání a uvadání. S jarem se ujímá vlády první z nich. Pojďme si je představit všechny tak, jak je znali naši předkové – Slované.   Živa je archetypem Matky a…Continue reading Bohyně: Vesna, Živa, Morana

modlitba k bohyni

Modlitba k Bohyni

Poslední měsíce mě Bohyně provází stále častěji. Šeptá mi do snů, zachvívá mým srdcem v bdění, přináší mi inspiraci a její ochranitelské objetí cítím kolem svých ramenou den co den. S uvědomováním a objevováním své ženskosti jsem začala teprve nedávno. A stále pro mě tahle cesta není vyšlapaná. Ale jdu po ní ráda a za každou zákrutou objevuji nové a nové věci. A hlavně jsem díky této cestě opět navázala svůj vnitřní vztah právě s Bohyní. Všechno to začalo mojí cestou do Avalonu a pokračuje to stále intenzivněji i dnes.   Cesta k Bohyni Provázela mě životem odedávna. Dávala jsem…Continue reading Modlitba k Bohyni

Thovt

Thovt tradice: egyptská atributy: magie, písmo, moudrost, měsíc další jména: Toth, Thóth, Džehuti, Džehutej podobná božstva: Hermes Trismegistos, Ódin Thovt je egyptský bůh moudrosti a tradice jeho uctívání je velice dlouhá a sahá až do dávnověku. Bývá zobrazován jako člověk s hlavou ptáka ibise nebo paviána. Podle legend byl velice moudrý a vždy stál za spravedlností, v egyptském panteonu zosobněnou bohyní Maat. Thovt jako první naučil lidi řeč a tím je odlišil od zvířat, také je naučil písmu a stal se jeho patronem. Byl bohem zapisování a kronik, jeho dcera Sešeta pak bohyní psaní a počítání. Thovt byl kronikářem králů…Continue reading Thovt

Ganéša

Ganéša tradice: indická atributy: moudrost, překonávání překážek, duchovní vzdělávání další jména: Ganapati, Vinájaka, Pillaijar podobná božstva: Lakšmí, Buddha Ganéša je synem nejvyšších indických bohů, Šivy a Parvátí. Jeho jméno v překladu znamená „pán veškerého bytí, které má jméno a formu“ a jako takový je právem uctíván jako bůh moudrosti a duchovního růstu. V Indii patří mezi velice uctívaná božstva. Ganéša bývá zobrazován jako tlustá bytost s lidským tělem a sloní hlavou, na níŽ má jen jeden kel. V každé ze svých čtyř rukou drží nějaký předmět – sekeru, která má pomáhat překonávat překážky, bič jako symbol síly a lasturu jako…Continue reading Ganéša

Ódin

Ódin tradice: germánská, vikingská atributy: magie, válka, smrt, básnictví, runová magie, moudrost další jména: Wotan, Godan, Wodinaz podobná božstva: Frey, Thor, Merlin Ódin je nejvyšším božstvem severského a také germánského panteonu, kde je známý pod jménem Wotan. Nejvíce informací o něm nalezneme ve staré severské sáze Eddě. Podle ní byl Ódin největším z rodu Ásů a jeho rodiče byli obři. Spolu se svými dvěma bratry prý stvořil svět a vdechl mu život. Podle pověsti vlastnil mnoho magických zvířat a artefaktů, za všechny zmiňme hlavně jeho slavný oštěp Gunghir, který nikdy nemine cíl a díky němuž Ódin vyvolal válku s Vány,…Continue reading Ódin

Frey a Freya

Freya tradice: germánská, vikingská atributy: sexualita, plodnost, úroda, válka, moudrost, čarodějnictví další jména: někdy ztotožňována s Frigg podobná božstva: Hekaté, Isis, Cerridwen Frey tradice: germánská, vikingská atributy: sexualita, plodnost, úroda, válka, oheň, slunce, mužná síla další jména: Ing, Freyr, Yngvi podobná božstva: Áres, Apollón, Lugh Freya a Frey byli nevlastní sourozenci (měli společného otce, Njörda) z rodu Vanů, z nichž se právě Frey postupem času stal nejvýznamějším. Ačkoli byli pokrevně spřízněni, byli také milenci a v germánské tradici jsou to právě oni dva, kdo představují božskou dvojici – Boha a Bohyni, kteří se milují, aby zajistili plodnost a úrodu pro…Continue reading Frey a Freya

Horus

Horus tradice: egyptská další jména: Harachtej podobná božstva: Apollón, Áres, Lugh, archanděl Uriel Podle egyptské mytologie byl Horus synem boha Usira (Osirise) a bohyně Eset (Isis). Patří k jedněm z nejstarších uctívaných božstev, podle mnoha náznaků byl dokonce dříve ztotožňován s bohem slunce – Amon Ra. Jednou z podob Hóra je tak i slunce a byl nazýván harachtejem. Nejznámější podobou je ovšem sokol nebo také muž se sokolí hlavou. Pokud se zanoříme do mytologie, zjistíme, že Horův otec, bůh Usire, byl zavražděn zákeřným Sutechem (Sethem) a ten si poté nárokoval vládu nad celým světem (potažmo Egyptem). To ovšem mladý Horus…Continue reading Horus

Cerridwen

Cerridwen tradice: keltská atributy: moudrost, věštění, měsíc, čarodějnictví, sklizeň, matka další jména: – podobná božstva: Hekaté, panna Marie, Odin, Freya, Isis Ve starokeltské tradici byla Cerridwen důležitou bohyní hned z několika důvodů – symbolizovala plodnost, prasata, obilí a měsíc a byla zčásti matkou a zčásti stařenou (Keltové rozlišovali tři stádia ženy-bohyně pannu, matku a stařenu, každá měla rozličné atributy a díky této trojici se v jejich mytologii často objevují tzv. Trojné bohyně, tedy ty, které mají všechny aspekty zastoupeny ve své osobě). Nejdůležitější však byl její kotel Amen ve kterém vařila nápoj moudrosti zvaný Greal – jistě si vzpomenete na…Continue reading Cerridwen

Bohové, mocnosti, mistři – úvod

Při magické práci můžete narazit na různé bytosti – ať už jsou to ty dobré, tedy andělé, víly či skřítci a nebo ty zlé – démoni, larvy, nebezpeční duchové… O většině z nich na těchto stránkách najdete odně informací. Dosud zde ale chyběly nějaké ucelené články o bytostech, jejichž moc je velmi silná a které vám mohou pomoci s různými problémy. Mám na mysli bytosti, které naši předci nazývaly bohy, světci nebo proroky a které dosud dlí v astrálních sférách, aby byli nablízku lidem a mohli jim pomáhat. Patří mezi ně panteon pohanů, světci křesťanů i božstva indů. Se všemi…Continue reading Bohové, mocnosti, mistři – úvod