Skutečný svět skřítků XII. – epilog

Poslední část povídání o skřítcích od spisovatelky Dory van Gelder, jehož předchozí kapitoly najdete v rubrice Skřítci. I když jsem v minulých letech změnila předmět svého studia, neustále jsem udržovala spojení s bytostmi, které jsem v této knize popsala. Při všech svých dlouhých cestách vždy na všech místech automaticky navazuji s nimi kontakt. Tím dosahuji jednoty s žijícími inteligencemi, kamkoliv přijdu. Když jsem se rozhodla pročíst tento starý rukopis a zveřejnit jej, přátelé se zajímali o to, jak tento svět skřítků prožívá velké změny, které prodělává náš svět. Byla to zajímavá myšlenka a domluvili jsme se, že se vrátím na…Continue reading Skutečný svět skřítků XII. – epilog

Skutečný svět skřítků XI. – Skřítkové vzduchu

Další část knihy od spisovatelky Dory van Gelder, ve které se tentokrát dozvíte o skřítcích živlu vzduchu. Předchozí části si můžete přečíst v rubrice Skřítci. Když pozorujeme skřítky vzduchu, musíme rozlišovat dvě hlavní třídy. První je velká, ale smíšená skupina, kterou takto můžeme nazývat, protože je jejich přirozený živel. Druhá je také velká, ale více méně homogenní skupina, která není omezená jen na vzduch. Skřítkové ve druhé skupině nejsou skřítkové vzduchu v přímém slova smyslu, je to spíše množství vysoce vyvinutých bytostí, které se vyvíjely prožitím ze země, vzduchu dokonce i ohně, aby byly nyní uvolněny z těchto speciálních podmínek,…Continue reading Skutečný svět skřítků XI. – Skřítkové vzduchu

Skutečný svět skřítku X. – Skřítkové ohně

Další část knihy od spisovatelky Dory van Gelder, tentokrát vypráví o ohnivých skřítcích. Předchozí části si můžete přečíst v rubrice Skřítci. Skřítci ohně jsou dvojího druhu. Jedni jsou malí, od tří palců do dvou stop výšky, nemají lidský tvar, jsou to pouhé mlhavé obrysy. Ti nejmenší vypadají jako plameny svíček; náležejí do elementárního řádu a nejsou skutečnými skřítky. Někteří vypadají jako hmyz nebo jako ještěrky. Vyskytují se v malých lesních ohních. K životu je vyvolává rytmus ohně; ten jako nejmocnější z vibrací hoření vytváří zvuky, které zní jako harmonické vzývání a umlkají když oheň dohasíná. Tento popis se hodí pouze…Continue reading Skutečný svět skřítku X. – Skřítkové ohně

Skutečný svět skřítků IX. – Vodní skřitkové

Máme tu devátou část knihy spisovatelky Dory van Gelder s názvem Skutečný svět skřítků, v níž prozkoumáme skřítky vody. Přechozí kapitoly naleznete, jak jinak, v rubrice Skřítci. Většina z nás si představuje moře jako modré vlny pohybující se větrem a hlubiny naplněné rybami; zatím však je to souhra tisíců mořských bytostí nesčetných druhů. Patří k moři stejně, jako k němu patří ryby. Jsou to vodní stvoření která mohou trvale existovat pouze ve spojení s vodou. Je jich nesmírné množství, lišící se od sebe tvarem a barvou, podle různých vod. Obecně jsem zaznamenala tři hlavní druhy. Za prvé to jsou skřítkové,…Continue reading Skutečný svět skřítků IX. – Vodní skřitkové

Skutečný svět skřítků VIII. – Skřítkové hor

Již osmá část povídání o skřítcích z pera spisovatelky Dory van Gelder a její knihy Skutečný svět skřítků. Předchozí části najdete v rubrice „Skřítci„. Skalnaté hory (Rocky Mountains) se svými sněhem pokrytými vrcholky, které směřují k nebi, nám poskytují nádhernou podívanou. Pro člověka, který tam přichází poprvé jako já, to byla nezapomenutelná zkušenost. Jak jsme postupně lezli stále výš, měli jsme pocit, že jsme se ocitli na střeše světa. Dívali jsme se hluboko dolů na koruny stromů a přesto se vrcholky hor stále tyčily nad námi. Můj první dojem, když jsem tuto nádheru spatřila, byl, že jsem se ocitla mezi…Continue reading Skutečný svět skřítků VIII. – Skřítkové hor

Skutečný svět skřítků VII. – Skřítkové stromů

Po dlouhé době další část z knihy od autorky Dory van Gelder, která pojednává o malých bytostech – skřítcích. tentokrát o těch stromových. Předchozí části najdete v rubrice „Skřítci„. Když nyní opouštíme nám blízkou domácí zahradu s malými rostlinami a vydáváme se do lesa, měli bychom si uvědomit, že stromy se zcela liší od představ, které o nich máme. Jak jsem se zmínila již dříve, duch je uvnitř stromu, z něhož čerpá své životní síly. Neexistuje žádný strom, ani ten nejmenší, bez bytostného stromu, roste s ním a při jeho smrti mizí. Tato bytost může na malou vzdálenost vystoupit ze…Continue reading Skutečný svět skřítků VII. – Skřítkové stromů

Skutečný svět skřítků VI. – Zahradní skřítci

Již šestá kapitola s knihy od spisovatelky Dory Van Gelder, která tentokrát pojednává o skřítcích ze zahrádky. Přechozí části najdete v rubrice „Skřítci„. Mezi bytostmi, které žijí na povrchu země, patří k nejdůležitějším skřítkové lesů, zahrad a stromů. Nejlépe se s nimi asi seznámíme, když popíši příslušníky podle jejich přirozených bydlišť. Tedy skřítky zahrad a lesů. V zahradách žije několik typů skřítků. Nejmenší z nich je velký asi jako svíčka a vypadá spíše žensky. Mají lidské tváře, barva těla je jablkově zelená nebo žlutá, tvář snědá. Zdá se, že se zabývají malými rostlinami na záhonech nebo ve skupinách. Tyto bytůstky…Continue reading Skutečný svět skřítků VI. – Zahradní skřítci

Skutečný svět skřítků V. – Skřítkové země

Již páté pokračování zveřejnění knihy od Dory van Gelder – Skutečný svět skřítků, jejíž předchozí části najdete v rubrice Skřítci. Tento díl je velice zajímavý tím, že v něm autorka mluví nejen o skřítcích, ale i o skalách a jejich „pocitech“. Skřítkové země, nahlíženo obecně, jsou tak velká a složitá skupina, že je velmi obtížné je popsat v jedné kapitole. Budu tedy ráda, když čtenář získá aspoň obecný dojem. Nejdříve musím vysvětlit, že se zemí jsou spojeny 4 typy skřítků: Jedni jsou na povrchu země a druzí v podzemí. Obě tyto kategorie jsou rozděleny do dvou tříd: Skřítkové, kteří jsou…Continue reading Skutečný svět skřítků V. – Skřítkové země

Skutečný svět skřítků IV. – Život skřítků

Již čtvrtá část knihy od Dory van Gelder o životě skřítků – předchozí díly najdete v rubrice „Skřítci„. Mezi životními postoji lidí na jedné straně a skřítků nebo jiných bytostí v jejich království na straně druhé je zásadní rozdíl. My žijeme ve světě tvarů a oni ve světě prožívání. Naše myšlenky se v první řadě zabývají tvarem věcí a málokdy jdeme dál. Skřítkové se však nejdříve zajímají o energii a životodárnou sílu proudící kolem věcí a v nich o život, který je všude. Například když my pozorujeme strom, vidíme jeho velikost, tvar, barvu, listy a ovoce. Tyto věci v souhrnu…Continue reading Skutečný svět skřítků IV. – Život skřítků

Skutečný svět skřítků III. – Typický skřítek

Další část knihy od Dory van Gelder o životě skřítků – předchozí dva díly najdete v rubrice „Skřítci„. Není snadné skřítky podrobně popsat, ani určit z jaké látky jsou stvořeni. Za prvé je jich velké množství rozmanitých druhů. Snad můžeme tento problém řešit tím, že popíši více méně typického skřítka a zdůrazním ty vlastnosti, které pravděpodobně mají všechny druhy. Druhá potíž je v tom, že většina z nás si jen stěží dovede představit, že existují předměty a těla, vytvořená z nehmotných látek. Víme už ale, to věda dokázala, že fyzická hmota není nic jiného než energie a vlny, proto by…Continue reading Skutečný svět skřítků III. – Typický skřítek