10 předpokladů vědomého života

Včera jsem psala o tom, jak jsem vyhrála velmi zajímavou a inspirativní knihu Rok vědomého života. Dnes bych vám z ní ráda přinesla krátkou ukázku, hned z úvodu, která mě velmi zaujala. V deseti bodech tam autor Gay Handricks popisuje základní předpoklady vědomého života, co to vlastně ve skutečnosti je a jak k vlastnímu vědomému životu přistupovat.
Být vědomý, žít vědomě, je totiž ten zcela základní předpoklad pro to, aby náš život stál za to. Abychom nepřicházeli o jedinečné pocity, abychom nebyli utopení v bezedné jámě dávno odplynuvší minulosti, ani se neupínali na budoucnost, která tu ještě není, ale byli jsme schopni si neustále uvědomovat přítomnost a plně ji uchopili do svých rukou. Těchto deset předpokladů je začátek cesty.

Následující text je citace z knihy Rok vědomého života autora Gaye Handrickse.
Cestou vědomého života kráčejí lidé už tisíce let. Velmi dlouho cítí naléhavou a hlubokou potřebu zjistit pravdu o tom, jak to vlastně v životě všechno funguje. V průběhu staletí se utvářela životní moudrost, z níž dnes můžeme čerpat v každém okamžiku života. Kromě toho, že třicet let pracuji jako terapeut – a tak pomáhám skutečným lidem řešit jejich problémy – věnuji se také s velkým zaujetím studiu toho, co o vědomém životě v uplynulých staletích říkali jiní. Na základě mé vlastní zkušenosti a díky studiu z různých zdrojů, například Epiktéta, Lao’C, Williama Jamese a řady dalších, jsem si uvědomil, že lidé čerpají z pramene čisté moudrosti už přinejmenším několik tisíc let.
Co nám tato moudrost má říct?
10 základních předpokladů vědomého života
1) Nejpodstatnější je opravdovost. Pravdivý život je jak výsledkem cesty, tak také prostředkem, jak se dostat k cíli. Úspěšný život je autentický život. Základem štěstí a tvořivosti je naprostá upřímnost vůči sobě i druhým. Když budete znát své vlastní srdce a pro ostatní budete jasně čitelní, udržíte se na cestě.
2) To, co můžete vidět a cítit – klid mysli, štěstí a laskavé chování – jsou vyšší cíle, než náboženské koncepce typu prvotní hřích nebo víra v posmrtný život. Na cestě vědomého života se dostáváme do hlubších rovin sebe samých než k přesvědčením a názorům. Objevujeme podstatu, která lidi sjednocuje a nikoli rozděluje.
3) Při vědomém životě jde o to, abychom zjistili, jaké cíle jsou pro nás důležité, a pak k nim směřovat takovým tempem, které v nás vyvolává radostné vzrušení.
4) Cesta vědomého života začíná tehdy, když převezmeme plnou odpovědnost za svůj vlastní život, a přerušuje se v okamžiku, kdy se vyhýbáte jakékoliv odpovědnosti.
5) Štěstí, úspěch a zdravé vztahy závisejí na tom, do jaké míry se vám daří nesnažit se mít pod kontrolou to, co nelze ovládat. Příkladem toho, co není možné řídit, jsou pocity druhých, budoucnost, minulost a to, jestli vás ostatní lidé mají nebo nemají rádi.
6) K duchovnímu růstu dochází hlubokým přijetím skutečnosti, nikoli únikem do diskutabilního fantazírování. Transcendentní zkušenost je spíše otevřené uznání určitých lidských skutečností, jako jsou emoce, sexualita a konflikt, než jejich ignorování a popírání.
7) Vědomí je možné měnit rychle a radikálně – z nedostatku k hojnosti, ze sebeobrany k otevřenosti, ze strachu k lásce – a na tyto změny vědomí působí také vnější okolnosti vašeho života.
8) Klid mysli přichází tehdy, když společenství, které vás obklopuje, přispíváte nejhlubším tvůrčím dílem. Když naplno rozdáváte to, co ve vás je, pak jste šťastní, naplnění a žijete s lehkostí. Pokud to neděláte, necítíte se ani šťastní, ani naplnění, a nežijete s lehkostí.
9) Zachovávání určitých klíčových hodnot – poctivosti, odpovědnosti, vděčnosti – vám nejenom umožňuje vnímat vnitřní harmonii, ale také vás odměňuje určitou přirozenou vnitřní silou, kterou vnímají druzí. Přirozená síla vychází z přirozenosti, umělá síla vychází z ovládání a vyvyšování.
10) Můžete se rozhodnout, že si osvojíte určité postoje, jako je vděčnost a odpovědnost (a nebudete při tom čekat, až vás k nim budou motivovat nějaké konkrétní životní okolnosti). jestliže čekáte na vnější spouštěče těchto postojů, pak zůstáváte v zajetí spotřebitelského způsobu života, místo abyste se stali jeho tvůrci, a dál se necháváte věznit v nedostatku.
Nikdo z nás cestu vědomého života nevynalezl – všichni jsme ji zdědili. Tisíce let pohlíželi lidé z Východu i Západu k nebi a pátrali ve svých vlastních srdcích při hledání odpovědí na tytéž základní otázky: Kdo jsem? Kam chci jít? Jak se tam dostanu? Jak můžu dávat a dostávat nejvíc lásky? Jaký mám tvůrčí dar a jak ho můžu vyjádřit? I dnes se ptáme na to samé a bezpochyby se na totéž budeme ptát i za tisíce let. Zvu vás, abyste se teď přidali ke společenství těch, kdo na tyto otázky hledají odpovědi s otevřeným srdcem i myslí.
Kam dál?

Lúmenn

Jsem blogerka, čarodějka a taky nenapravitelný snílek. Již od roku 2009 pro vás píšu tento web. Snažím se rozdávat světlo a lásku a jsem tady vždy, když potřebujete pomoci. Navštivte také můj e-shop Angelum Lucis a udělejte si radost ručně vyráběnými magnetky, malovanými mandalami nebo dalším esoterickým zbožím. S dotazy se na mě obracejte v poradně.

More Posts

2 komentáře u „10 předpokladů vědomého života

  1. Děkuji Vám za nádherný článek skvěle popisující jak se věci mají.

  2. Jo tak to přesně je. Ale není vůbec lehké naučit sa To.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *